Thỏa thuận sử dụng

 

Thuốc gá đá cao cấp Chiến Kê

 

1. Giới thiệu thuốc gà đá cao cấp Chiến Kê

1.1 Chào mừng bạn đến với Thuốc gà đá cao cấp Chiến Kê. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên hệ trong phần “Liên hệ

1.2 Thuốc gà đá cao cấp Chiến Kê  có quyền chỉnh sửa những điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần báo trước, vì vậy khuyến cáo người dùng nên đọc trang “Thoả Thuận Sử Dụng” mỗi lần truy cập thuocgadaonline.com.

1.3 Việc bạn sử dụng trang web này biểu thị sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản và điều kiện tạo thành một hợp đồng giữa bạn và chúng tôi quản lý việc sử dụng đó. Nếu bạn là người dùng, các quyền theo luật định của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ của thuốc gà đá cao cấp Chiến Kê

2.1 Nội dung trang web Thuốc gà đá cao cấp Chiến Kê của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin, video, hình ảnh được bảo vệ bởi việc đăng ký bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác.

2.2 Ngoại trừ trường hợp cần thiết và được sử dụng trong chừng mực thì nội dung của trang web không được lấy, hiển thị, sửa đổi, sao chép, in, bán, tải về, cho thuê, thiết kế ngược lại hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

3. Quyền phủ nhận

3.1 Trên trang web này chúng tôi đưa ra nhiều liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm. Các liên kết được liệt kê tự động dựa trên tên miền và / hoặc các từ khoá được sử dụng trong công cụ tìm kiếm trên trang của chúng tôi và / hoặc các tiêu chí khác. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về bất kỳ nội dung nào trên trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết.

3.2 Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba được liệt kê trên trang web này và không xác nhận họ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính sẵn có hoặc nội dung của hàng hoá hoặc dịch vụ có sẵn trên các trang web đó. Bạn tự chịu rủi ro những trang web này.

3.3 Trang web này được cung cấp “như hiện tại”. Chúng tôi không đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ trang web mà không cần thông báo để sửa chữa, bảo trì hoặc vì các lý do kỹ thuật khác.

3.4 Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động hoàn toàn hoặc một phần trên bất kỳ thiết bị máy tính cụ thể nào hoặc trong bất kỳ phần mềm cụ thể nào hoặc không có virut hoặc bất cứ thứ gì khác có thể gây ảnh hưởng xấu đến bất kỳ công nghệ nào.

4. Điều khoản chung

4.1 Các điều khoản và điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web này. Bất kỳ sự sai sót nào do chúng tôi thực hiện hoặc thi hành, bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các điều khoản và điều kiện này sẽ không tạo thành sự khước từ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này bị coi là không có hiệu lực vì bất kỳ lý do nào, phần còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

4.2 Các Điều khoản sẽ được quản lý, giải thích và sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật Việt Nam; Và sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam.