Thuốc chích tăng lực trước khi đá​

Showing all 13 results

Thuốc chích gà đá Easy Win
300,000 
Thuốc chích gà đá Extra PSV
400,000 
Thuốc chích gà đá Romantic
500,000 
Thuốc chích gà đá Maxtaline
500,000 
Thuốc chích gà đá Alaxin
600,000 
Thuốc chích gà đá Spirit Style Vip
650,000 
Thuốc chích gà đá TZP Vip
700,000 
Thuốc chích gà đá Blue Sky Vip
800,000 
Thuốc chích gà đá SJC Vip
900,000 
Thuốc chích gà đá Red Bull Vip
1,200,000 
Thuốc chích gà đá DEVIL
1,400,000 
Thuốc chích gà đá Super Win Injectable
1,800,000 
Thuốc chích gà đá Tiger Vip
2,000,000